Kosztorys budowlany jest dokumentem finansowym, który stanowi pożyteczny organizer na wszystkich etapach budowy. Jest także cennym dokumentem do uzyskania pożądanego kredytu budowlanego. Stosując i sumiennie prowadząc kosztorys budowlany, można komfortowo zaplanować wszystkie prace związane z daną inwestycją i kontrolować budżet, który przeznacza się na daną budowę.

Kosztorys budowlany dostarcza bardzo istotnych informacji budowlanych, zarówno dla samego inwestora, banków, instytucji, jak i zespołów fachowców, którzy będą brali udział w tworzeniu domu na poszczególnym etapie.

Kosztorys budowlany – co warto wiedzieć?

W trakcie tworzenia kosztorysu budowlanego nie należy zapominać o tym, że jest to przede wszystkim dokument finansowy, który ułatwia realizację inwestycji budowlanej. Kosztorys budowlany umożliwia określenie kalkulacji ceny w ramach ustalonych wcześniej metod, dokonywanych w oparciu o przedmiar czy obmiar robót. Jednym z rodzajów kosztorysu budowlanego jest kosztorys inwestycyjny – służy on przede wszystkim do sporządzenia szacunków na temat kosztów koniecznych do poniesienia w ramach poszczególnej inwestycji.

Należy pamiętać, że istnieje wiele rodzajów kosztorysów budowlanych, które są tworzone w rozmaitej formie, zakresie, a także stopniu oraz szczegółowości. Kosztorys budowlany powinien być sporządzany na każdym etapie realizacji inwestycji budowlanej.

Kosztorys budowlany w procesie inwestycyjnym

Jeśli chodzi o kosztorys budowlany, który jest sporządzany w trakcie procesu inwestycyjnego lub bezpośrednio przed jego rozpoczęciem, inwestor sporządza kosztorys po to, by mógł uzyskać jak najwięcej szczegółowych i w miarę możliwości najbardziej precyzyjnych informacji o planowanych kosztach inwestycyjnych.

Kosztorys w procesie inwestycyjnym powinien być także sporządzany przez wykonawców, dzięki czemu możliwe jest określenie wartości konkretnej pracy związanej z danym etapem budowy, co sprzyja określeniu jej opłacalności. Wobec wykonawcy i inwestora kosztorys budowlany jest bardzo często podstawą do zawierania umów, a także przygotowania harmonogramu robót czy planowania realizacji poszczególnych etapów.

Dzięki kosztorysowi budowlanemu w procesie inwestycyjnym możliwe jest stosunkowo precyzyjne określenie wydatków, ponoszonych na technologię robót, a także ustalenie zużycia nakładów RMS (na robociznę, materiały i sprzęt).

Jak sporządzić kosztorys budowlany?

Kosztorys budowlany można sporządzić na wiele sposobów. Istnieje także kilka metod kalkulacji, które umożliwiają dokładne oszacowanie wartości konkretnej inwestycji, wraz z ustaleniem jej kosztów. Popularną metodą kalkulacji kosztorysu budowlanego jest metoda kalkulacji uproszczonej. Dzięki niej w kosztorysowaniu konkretna cena jest iloczynem ilości scalonych jednorodnych robót, a także cen jednostkowych, poszerzonych czasami o konkretne podatki od towarów bądź podatki VAT.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here